موج تتا چیست و چه تاثیری بر روی مغز میگذارد؟

مغزی تتا

تتا یکی از پیچیده ترین حالات مغزیست،این موج دقیقا قبل از رسیدن به خواب عمیق فعالیت خود را آغاز میکند.

لازم به ذکر است که موج تتا در حالت مدیتیشن ومراغبه بیشترین حد خود را داراست،با امواج تتا مغز شما حالتی شبیه به خلسه را تجربه میکند وبدن شما برای دریافت شهود وبینش آمادگی دارد.

تتا یک حالت فوق العاده برای یادگیری،حفظ ودرک اطلاعات میباشد،در فاز تتا مغز شما برای دریافت تغییرات واطلاعات بهینه می گردد .

این امواج در کودکان که قابلیت جذب بیشتری را دارند فعالتر میباشد ازاین رو با ترکیب ساب ها وامواج تتا قابلیت پذیرش مغز به حالت بسیار متعادلی میرسد که نتایج عالی وراضی کننده ای را دارد.

پیشنهاد میشود مطلب” امواج دلتا چیست و چه تاثیری روی مغز دارد؟ ” را بخوانید.

اشتراک طلایی حقیقت پنهان

تهیه اشتراک طلایی