سابلیمینال فارسی حقیقت پنهان

به حقیقت پنهان خوش آمدید.
در اینجا با استفاده از فرکانس های ذهنی زندگی دلخواه خود را جهت دهید.

  • زیبایی و سلامتی
  • ارتقا سطح ذهنی
  • فرکانس ثروت و عشق

از رایگان شروع کنید و اولین سابلیمینال فرکانسیک خودتون رو استفاده کنید …

دسته بندی سابلیمینال ها

 به راحتی موضوع سابلیمینال خود را انتخاب کنید

دوره کد های احساسی (ایموشن کد)

قدرتی برای تغییر زندگی

ردیابی گره های انرژی منفی در بدن

گره های احساسی منفی که مسیر های انرژی بدنت رو بستن پیدا و شناسایی کن

پاکسازی مسیر های عبور انرژی

با انجام تست خم(تست سوال از ناخودآگاه) مسیر های مسدود در بدن رو پیدا کن و با کمک آهنربا و تکنیک های خاص مسیر را باز کن

بخش های اختصاصی مسیر های ثروت در بدن

به صورت کاملا تخصصی مسیر های انرژی ثروت بدنت رو پیدا کن و اونها رو پاکسازی کن = ورود ثروت فراوان به زندگی