ضمیر خودآگاه چیست؟

همیشه و از بچگی مثال هایی از ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه شنیده اید.

همه روزه این اصطلاحات را به صورتی کاملا طبیعی از منابع گوناگون مثل دوستان اطرافیان اینترنت و جاهای مختلف دریافت کرده ایم. اما هیچگاه نتوانسته ایم به طور کامل معنای دقیق و واقعی این مقوله را متوجه شویم .

از این رو ما شما را با وجهه ی واقعی ذهن و قدرت ضمیرها آشنا خواهیم کرد .

پیشنهاد میشود مطلب” بوستر یا شتابدهنده چیست؟” را بخوانید.

ضمیر خود آگاه چیست؟

تعریف ضمیر خودآگاه : تمامی اطلاعاتی که همه روزه و از منابع مختلف دریافت میکنیم ابتدا وارد ضمیر خودآگاه ما میشود .

ضمیر خودآگاه تمامی احساسات قابل حس و فیزیکی هستند که به طور ارادی قابلیت درک و لمس آنها را داریم.

پیشنهاد میشود مطلب” بیوکینزی چیست و چه تاثیری دارد؟” را بخوانید.

حال این ضمیر واقعا چیست ؟

در واقع تمامی موجودیت شما به زبان ساده وابسته به این ضمیر می‌باشد و معمولا این ضمیر فیلتر اولیه دریافت اطلاعات می‌باشد .

جالب است که بدانید تنها ۵% از ذهن را به خود اختصاص می‌دهد .

در واقع تمام چیزی که از ما به عنوان یک انسان یاد میشود تنها متشکل از ۵ % ظرفیت مغز است و این پنج درصد ضمیر خودآگاه است .

شما راه می‌روید ، می‌شنوید ، احساس میکنید ، می‌بینید ، لمس میکنید و به طور کلی تمامی حواشی که در بدن شما وجود دارند در این ضمیر خلاصه میشوند .

پیشنهاد میشود مطلب” سایلیمینال چیست و چه تاثیری دارد؟” را بخوانید.

اشتراک طلایی حقیقت پنهان

تهیه اشتراک طلایی