چطور توی ۳ روز از سابلیمینال نتیجه بگیریم؟

در این ویدیو به باور ها میپردازیم و اصلا میدونیم که باور چیه و چطور عمل میکنه؟ و در نهایت باور های محدود کننده رو بررسی و به ارتباط بین باور های محدود کننده و سابلیمینال ها میپردازیم.

و در نهایت بهتون یک تمرین فوق العاده میدم که بتونید باور های محدود کننده خودتون رو پیدا کنید و در جهت خواسته خودتون از سابلیمینال با تمام سرعت جلو برید.