چطور از سابلیمینال نا امید نشیم؟

در این ویدیو به مهم ترین اصل برای رسیدن به هدف از سابلیمینال و یا هر خواسته ای میپردازیم.

یک داستان فوق العاده از حضرت الیاس که چطور تونست با وجود ندیدن نتایج اولیه ایمان خود را حفظ کرد و در نهایت باران فراوانی در سرزمین اونها جاری شد.

پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو ببینید چون نکات خیلی مفیدی داره که میتونه دیدگاه شما رو توی زندگی تکمیل کنه.

مهم ترین نکته این ویدیو : قرار نیست به نتیجه برسیم تا امیدوار بشیم ، باید امیدوار باشیم تا به نتیجه برسیم