آیا جادو همان متافیزیک است؟

امتیاز 4.00 ( 2 رای )

آیا جادو همان متافیزیک است؟

هنگامی که صحبت از متافیزیک به میان می آید اولین چیزی که در ذهن افراد تداعی میشود جادوست .

علت این موضوع هم این است که ذهن انسان راحت طلب است و تلاشی برای فهمیدن اصل موضوع نمیکند .

منطقی ترین مسیری که به نظرش می آید را انتخاب کرده وبلافاصله اطلاعات جدید را باآن تلفیق میکند.

درواقع جادو هیچ وجه تشابهی با متا فیزیک ندارد.

متافیزیک

متافیزیک و جادو

چراکه جادو معقوله ایست که هیچ ارتباطی با وجود انسان نداشته و منشأ اصلی آن برگرفته شده از موجودی غیر ارگانیک میباشد که حاصل ارتباط انسان باآن موجود است.

درواقع هنگامی که فرد از جادو برای رسیدن به خواسته های خود استفاده میکند سیری از انرژی های منفی را هماهنگ کرده تا به خواسته خود دست یابد.

طبق مشاهدات انجام گرفته تقریبا تمام کسانی که از جادو برای رسیدن به خواسته های خود استفاده کردند نهایتا دچار جنون شده ودرگیر مشکلات بزرگ وگسترده ای شده اند.

متافیزیک توانایی است که از بدو تولد بشریت در ذات انسان ها نهادینه شده.

لازم به ذکر است، خوده متافیزیک به تنهایی توانایی ویا قدرت خاصی نیست بلکه متافیزیک شامل زنجیره ای از شاخه های متعدد است که تمامی این شاخه ها به منبع اصلی یعنی متافیزیک متصل میشوند .

هر کدام ازاین شاخه ها شمارا به دنیای متصل میکنند که از هرجهت ازاین دنیای فیزیکی برتر هستند.

به طور مثال رشته تجربی خود منبع اصلیست وهنگامی که وارد آن شویم با گرایشات مختلف ان اشنا میشویم که هر کدام ازاین گرایشات خصوصیات خود را داراست.